Multicat sand ini best sekarang ! 

     

 Aroma Multicat sand ini very wangi dan clumping baik & cepat . 

 Multicat litter ini banyak wangi , clumping cepat , baik dan jimat !